REGISTRACIJA

Procedura za prvu registraciju:

 • Odabir modela
 • Plaćanje i dobijanje fiskalnog računa
 • Iris Mega kompletira neophodnu dokumentaciju za registraciju na osnovu dokaza o plaćanju i podacima motocikla (neophodna je očitana lična karta kupca)
 • Kupac pribavlja polisu osiguranja od opšte odgovornosti
 • Kupac vrši plaćanje taksi link ka uplatnici
 • Kupac registruje motocikl u MUP-u prema mestu svog prebivališta
 • Preuzimanje/isporuka motocikla u prodavnici, magacinu ili na dogovorenoj adresi

Napomene:

 • Kupac registraciju motocikla može poveriti i nekoj od agencija za registraciju.
 • Polisu i takse takodje može uplatiti u nekoj od registrovanih agencija koje se bave registracijom vozila.
 • Prilikom prve dve registracije, nije potrebno raditi tehnički pregled za vozila proizvedena u tekućoj godini.
 • Registracija motocikla se mora obnavljati svake godine.
 

DOZVOLE ZA VOŽNJU I KATEGORIZACIJE

Dozvola za vožnju SUPER SOCO motocikala:

motorcycle

AM1 KATEGORIJA
Maksimalna brzina do 45km/h i snaga motora do 4kW (modeli CUX, TS1200R, TC, TSX)

motorcycle

A1 KATEGORIJA
Motocikli čija radna zapremina motora nije veća 125 cm3 i snage motora do 11 kW čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,1 kW/kg i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW (modeli CPX i TC Max)

Napomene:

 • Standardna vozaka dozvola za vožnju automobila sadrži i AM kategoriju
 • Probna vozačka dozvola za vožnju automobila ne sadrži AM kategoriju