Uvjeti i odredbe

1. Općenito o www.ebike.ba

Internet trgovina www.ebike,ba je internetska stranica koja nudi uslugu prodaje proizvoda iz segmenta elektromobilnosti najpoznatijih svjetskih brendova sa garancijom osiguranim rezervnim dijelovima I stručnom servisnom podrškom.

2. Dostupnost informacija

Ponuditelj se obvezuje da će kupcu u potpunosti osigurati sljedeće informacije:

identitet poduzeća (ime i sjedište poduzeća, broj registra)
kontaktne podatke koji korisniku omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju (e-pošta, telefon)
osnovne značajke proizvoda odnosno usluge (uključeno s postprodajnim uslugama i garancijama)
dostupnost proizvoda (svaki proizvod ili usluga u ponudi na internetskoj stranici bi u pravilu morali biti dostupni u razumnom roku)
uvjete dostave proizvoda ili izvršenja usluga (način, mjesto i rok dostave)
sve cijene moraju biti jasne i točno određene te moraju jasno prikazivati sadrže li porez i troškove prijevoza
način plaćanja i dostave
objašnjenje postupka obrade pritužbi, uključno sa svim podacima o odgovornim osobama odnosno službi za korisnike.

3. Ponuda

Ponuda internet trgovine www.ebike.ba podložna je promjenama u specifičnim situacijama, a zbog same prirode poslovanja, i to na dnevnoj bazi. Sve navedene cijene su konačne, ako nije naznačeno drugačije. Preduzeće Pedelec d.o.o Sarajevo je u porezkom sistemu te sve cijene imaju već unaprijed određene vrijednosti. Cijene vrijede u primjeru plaćanja prema gore navedenim načinima plaćanja te pod gore navedenim uvjetima.

Unatoč trudu da se osiguraju što ažurniji i tačniji podatci, postoji mogućnost pogreške u podatku o cijeni. U tom slučaju, ili u slučaju promjene cijene artikla za vrijeme obrade narudžbe, ponuditelj će kupcu omogućiti odstupanje od kupovine i istovremeno će ponuditelj kupcu ponuditi rješenje koje će pridonijeti obostranome zadovoljstvu na obje strane.

Akcije

Popusti se međusobno ne zbrajaju, osim ako u uvjetima akcije nije navedeno drugačije

Mišljenje o proizvodu

Ponuditelj ne odgovara za stavove o artiklima koje napišu posjetitelji. Ponuditelj prije objave pregleda sve stavove te zadržava pravo odbaciti one koji sadrže jasne neistine, zablude i uvredljiv sadržaj. Ponuditelj ne odgovara za informacije o stavovima te se oslobađa bilo kakve odgovornosti koja izvire iz informacija o stavovima.

4. Postupak kupovine i račun

Pedelec d.o.o. djeluje kao poduzeće koje prodaje proizvode ili usluge preko interneta te u fizičkoj trgovini (eBike Center,adresa trgovine: Brčanska 17, 71000 Sarajevo). Kupac plaća cjelokupni iznos poduzeću Pedelec d.o.o., a zajedno s robom zaprima račun. Poduzeće posluje na području Bosne I Hercegovine. Proizvodi se šalju također na područje Bosne I Hercegovine.

Povrat artikala:

Povrat artikala moguće je izvršiti u roku 14 dana od preuzimanja artikla. Artikl prilikom vraćanja mora biti zapakiran u originalnoj ambalaži,u nepromijenjenoj količini te isto tako ostati neoštećen. Troškove povrata robe pokriva kupac.

Sigurnost kupovine
Prilikom registracije na www.micro-romobil.com podaci se skupljaju temeljem osobne dozvole svakoga pojedinca, po Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Majina d.o.o. se obvezuje pažljivo i sigurno čuvati te podatke u svrhu pravilnoga izvođenja narudžbe, personaliziranog sadržaja ponude, statističke analize i u svrhu unaprjeđenja rada internet trgovine i usluga. U e-novostima je također uključena i ekskluzivna ponuda, a koja je namijenjena samo prijavljenim pretplatnicima.

6. Komunikacija

Ponuditelj će zajedno s korisnikom stupiti u kontakt preko sredstava komunikacije na daljinu samo i izričito u slučaju ukoliko korisnik ne izrazi suprotnu želju.

Promocijske elektronske poruke uključivat će sljedeće stavke:

Jasno i na razumljiv način će biti označene kao promocijske poruke.
Pošiljatelj će biti jasno vidljiv.
Različite akcije, promocije i druge tržne tehnike će biti označene kao takve. Također će biti jasno postavljeni određeni uvjeti sudjelovanja u promocijskim aktivnostima.
Jasno će biti predstavljen način odjave od primanja promocijskih poruka.
Želju korisnika da ne želi primati promocijske poruke ponuditelj će izričito poštivati.
Korisnik će se moći prijaviti na primanje e-novosti te će se moći na jednako jednostavan način i odjaviti s primanja e-novosti. Obavijesti uključuju informacije o aktualnim ili budućim ponudama, promocije www.ebike.ba. Za primanje obavijesti potreban je osobni pristanak te zaprimanje obavijesti nije moguće ukoliko prilikom registracije korisnik ne označi tu opciju ili se na drugi način ne prijavi za primanje iste te obavijesti.

7. Obveza odgovornosti

Ponuditelj se na svoj najbolji način trudi osigurati ažurnost i pravilnost podataka koji su objavljeni na njegovim stranicama. Unatoč tome moguća je promjena značajki pojedinih artikala, roka dostupnosti ili cijene promjene i to u roku koji ne dopušta da ponuditelj uspije ispraviti podatke na internetskim stranicama. U tom će slučaju ponuditelj kupca obavijestiti o promjenama te mu odstupanje od narudžbe ili zamjenu naručenoga artikla.

Ponuditelj ne odgovara za opise mišljenja o artiklima koje napišu posjetitelji. Ponuditelj zadržava pravo pregleda svih mišljenja prije njihove objave pregleda te zadržava pravo odbaciti ona koja sadrže očite neistine ili uvredljiv sadržaj. Ponuditelj ne odgovara za informacije o stavovima i oslobađa se bilo koje odgovornosti koja izvire iz tuđih različitih stavova.
Iako se ponuditelj trudi osigurati točne fotografije prodajnih artikala, one zadržavaju simboličku vrijednost. Fotografije ne jamče značajke proizvoda.

.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Općim uvjetima korištenja električnih bicikala (u nastavku: Opći uvjeti) uređuju se međusobni odnosi između Pedelec d.o.o. Sarajevo u svojstvu vlasnika električnih bicikala i najmodavca i korisnika usluge odnosno najmoprimca, uvjeti najma i korištenja električnih bicikala, dužnosti i odgovornosti korisnika, dužnosti i odgovornosti Pedelec d.o.o., Sarajevo naknade i cijene, zaštita osobnih podataka i ostali detalji vezani za najam i korištenje električnih bicikala.

II. ODREĐIVANJE POJMOVA

Članak 2.
1. Bicikl/električni bicikl je vozilo koje ima najmanje 2 (dva) kotača i koje se pokreče isključivo snagom vozača ili koje je opremljeno pedalama i pomoćnim električnim motorom čija najveća trajna snaga nije veća od 0,25 kW i koja se progresivno smanjuje do nule kad brzina dostigne 25 km/h, ili prije, ako vozač prestane pokretati pedale.
2. Vlasnik električnih bicikala je Pedelec d.o.o., Brčanska 17, 71000 Sarajevo.
3. Korisnik je fizička osoba koja na temelju sklopljenog ugovora o najmu električnog bicikla koristi električni bicikl.
4. Povjerenstvo čine osobe koje je Uprava Pedelec d.o.o. imenovala za utvrđivanje štete nastale na električnom biciklu koja nastane prilikom njegovog korištenja, grube nepažnje Korisnika električnog bicikla ili u slučaju krađe bicikla. Električni bicikli u vlasništvu Pedelec d.o.o. su bicikli za javnu upotrebui kao takvi trebaju biti dostupni što većem broju Korisnika.

III. UVJETI NAJMA BICIKLA

Članak 3.
Bicikl može koristiti svaka fizička osoba, starija od 18 godina, koja posjeduje važeću osobnu iskaznicu i koja je sklopila ugovor o najmu električnog bicikla. Za maloljetne osobe ugovor o najmu odobrava njihov zakonski zastupnik.

IV. PRIJAVA KORISNIKA

Članak 4.
Fizička osoba može se prijaviti za korištenje električnog bicikla. Nakon prihvaćene prijave, Korisnik može sklopiti ugovor o najmu električnog bicikla s najmodavcem Pedelec d.o.o., ukoliko su za to ispunjeni uvjeti iz članka 3. ovih Općih uvjeta. Potpisom ugovora o najmu električnog bicikla, Korisnik prihvaća ove Opće uvjete, te potvrđuje da je s njima upoznat prije sklapanje ugovora o najmu električnog bicikla, te je suglasan za njihovu primjenu zajedno s Ugovorom o najmu električnog bicikla. Fizička osoba koristi električni bicikl na temelju potpisanog ugovora o najmu električnog bicikla.

V. ZASNIVANJE NAJMA I POČETAK KORIŠTENJA BICIKLA

Članak 5.
Pedelec d.o.o. će prilikom sklapanja ugovora o najmu električnog bicikla od Korisnika uzimati sljedeće podatke: ime i prezime, broj lične karte, adresu (ulica i kućni broj), naselje, poštanski broj, broj mobitela. Prikupljene podatke o Korisniku, Pedelec d.o.o. smije koristiti isključivo za potrebe Pedelec d.o.o. i Korisnika, uređene ovim Općim uvjetima i sklopljenim Ugovorom o najmu električnog bicikla. Pedelec d.o.o. ima pravo predati podatke o adresi Korisnika nadležnim tijelima ukoliko ista podnesu dokaz da je prema Korisniku pokrenut postupak zbog počinjenja kaznenog djela ili prekršaja.

Članak 6.
Početak korištenja električnog bicikla je trenutak kada Korisnik na temelju sklopljenog ugovora o najmu električnog bicikla izvrši uplatu ugovorom predviđenog trajanja najma električnog bicikla sukladno važećem cijeniku Pedelec d.o.o., te preuzme električni bicikl u najam. U slučaju prekoračenja ugovorenog predviđenog trajanja najma električnog bicikla iz opravdanih razloga (zastoj vlaka na pružnom prijelazu, kvar električnog bicikla bez krivnje Korisnika i slično) koji se objektivno mogu utvrditi, prekoračenje se neće naplatiti Korisniku. Prekoračenje ugovorenog trajanja najma električnog bicikla, osim u slučaju iz prethodnog stavka, naplaćuje se sukladno važećem Cjeniku.

VI. OGRANIČENJA NAJMA I KORIŠTENJA BICIKLA

Članak 7.
Korisnik ima pravo unajmiti samo jedan bicikl. Broj puta koliko Korisnik može unajmiti električni bicikl tijekom 1 (jednog) dana nije ograničen.

VII. UVJETI KORIŠTENJA BICIKLA

Članak 8.
Posuđeni električni bicikla dozvoljeno je koristiti samo za vlastiti prijevoz unutar Grada Sarajeva. Naknada za korištenje električnog bicikla naplaćuje se sukladno važećem cijeniku najmodavca koji je sastavni dio ovih općih uvjeta. Korisnik je osobno odgovoran za poštivanje prometnih pravila i zakona o sigurnosti prometa na cestama. Korisnik mora voziti bicikla sa obje ruke koje prilikom voženje moraju biti na upravljaču. Ako se Korisnik kreće cestom bez staza ili traka za kretanje biciklista, dužan je kretati se uz desni rub kolnika u smjeru kretanja. Kolnik se prelazi na biciklu samo na obilježenom pješačkom prijelazu, uz uvjeta da se prethodno provjeri je li to sigurno. Na obilježenom pješačkom prijelazu prilikom prelaska, ne smije se voziti na biciklu. U grupi je uvijek potrebno voziti bicikl jedan iza drugoga odnosno u koloni. Korisniku nije dopušteno izvoditi bilo kakve preinake ili promjene na biciklima. Svim korisnicima se preporuča nošenje zaštitne kacige, a svi vozači električnih bicikala mlađi od 16 godina obvezni su za vrijeme vožnje nositi zaštitnu kacigu. Korisniku je zabranjeno davanje električnog bicikla u podposudbu, iznajmljivati ga ili ga davati na korištenje trećim fizičkim ili pravnim osobama. Prije korištenja električnog bicikla, Korisnik je dužan provjeriti da li je bicikl ispravan, odnosno je li u voznom stavnju (ispravnost pedala i lanca, ispravnost upravljača, guma, kočnica, svjetala i sve drugo što bi moglo utjecati na sigurnost vožnje biciklom). Eventualni kvar na biciklu kojeg je Korisnik iznajmio, a primijeti ga prilikom korištenja bicikla, dužan je bez odgode prijaviti osobi najmodavca. Tom prilikom Pedelec d.o.o. će dati Korisniku drugi, ispravan bicikl na korištenje, ukoliko ga ima na raspolaganju.

Članak 9.
Iznajmljeni električni bicikl nije dopušteno koristiti:
a) osobama mlađim od 18 godina (osim u pratnji punoljetne osobe koja je unajmila bicikl, u kojem slučaju punoljetna osoba odgovara za maloljetnu osobu)
b) za prijevoz drugih osoba osim vozača (iz sigurnosnih razloga osobito djece)
c) za prijevoz izvan granica Grada Sarajeva
d) za prijevoz zapaljivih tvari, eksploziva, otrovnog ili opasnog materijala
e) za sudjelovanje na biciklističkim utrkama ili događajima na kojima se testiraju bicikli
f) prilikom jakog vjetra ili lošeg vremena
g) pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava.

VIII. PARKIRANJE IZNAJMLJENOG BICIKLA

Članak 10.
Korisnik se obvezuje da će poštivati prometna pravila prilikom parkiranja, te paziti da parkirani električni bicikl na utječe na sigurnost drugih u prometu.

Zabranjeno je parkirati iznajmljeni električni bicikl:
a) na semaforu
b) na prometnim znakovima
c) na pješačkom prijelazu
d) na pješačkim prolazima užim od 1,50 metara
e) na prostoru izlaza za slučaj opasnosti
f) na način da električni bicikl prekriva nečije oglasne površine/prostor za oglašavanje
g) u kućama, dvorištima ili vozilima.

IX. DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI KORISNIKA

Članak 11.
Odgovornost Korisnika za bicikl počinje od trenutka preuzimanja bicikla.

Članak 12.
Korisnik koristi iznajmljeni električni bicikla na vlastitu odgovornost. Korisnik preuzima potpunu odgovornost za štete na biciklu i s biciklom, koje su nastale njegovom krivnjom. To se odnosi i na štete prema trećim osobama.

Članak 13.
Korisnik odgovara za štete nastale grubom nepažnjom ili neodgovornošću, kao i krađom, odnosno štete nastale ponašanjem koje je suprotno ovim Općim uvjetima, nemarnim odnosom prema biciklu, te ostavljanjem istog na zabranjenim mjestima iz članka 10. Općih uvjeta. Korisnik je odgovoran i za svu dodatnu štetu i troškove koji mogu nastati u slučaju da ne surađuje s Povjerenstvom prilikom utvrđivanja štete i/ili potrage za počiniteljem krađe bicikla ili štete na biciklu.

Članak 14.
Ukoliko tijekom trajanja najma električnog bicikla, isti bude ukraden, Korisnik mora u najkraćem mogućem roku o krađi obavijestiti vlasnika/iznajmljivača (broj telefona: +387 61 214 959) ili najbližu Policijsku stanicu (broj telefona: 122).

X. DUŽNOST I ODGOVORNOST IZNAJMLJIVAČA BICIKLA

Članak 15.
Pedelec d.o.o. jamči da su svi električni bicikli, koji se sastavljaju na raspolaganje za iznajmljivanje, u voznom stanju, ali ne isključuje mogućnost kvarova koji nastanu njihovom redovitom uporabom.

Članak 16.
Pedelec d.o.o. ne odgovara za osobne stvari koje Korisnik prevozi na biciklu. Pedelec d.o.o. ne odgovara za štete koje Korisnik pretrpi u slučaju da električni bicikl ne koristi na način propisan Općim uvjetima i ugovorom o najmu električnog bicikla.

Članak 17.
U slučaju krađe električnog bicikla, Pedelec d.o.o. je dužan od nadležnih tijela zatražiti broj predmeta pod kojim se vodi prijava krađe, te formirati spis o ukradenom biciklu, u kojem se moraju nalaziti sljedeći dokumenti:

a) kartica vrijednosti bicikla u poslovnim knjigama vlasnika bicikla
b) ugovor s Korisnikom kojem je bicikl ukraden za vrijeme korištenja bicikla
c) zapisnik Povjerenstva o okolnostima pod kojima je ukraden bicikl
d) prijava nadležnim tijelima krađe bicikla.

Članak 18.
Pedelec d.o.o. je odgovoran za sprječavanje neovlaštene upotrebe podataka Korisnika od strane trećih osoba. Podaci Korisnika, koje je dao Pedelec d.o.o. prilikom zasnivanja ugovornog odnosa temeljem Općih uvjeta i ugovora, smiju se koristiti isključivo u svrhu određenu ovim Općim uvjetima, a u protivnom Pedelec d.o.o. odgovara Korisniku za neovlašteno korištenje osobnih podataka. U slučaju da Korisnik primijeti da su njegovi podaci zloupotrebljavani, dužan je o tome odmah obavijestiti Pedelec d.o.o., koji je obvezan provjeriti navedeni prigovor Korisnika, ispitati njegove navode, te ga o nalazu obavijestit, a eventualne zlouporabe podataka sankcionirati sukladno vlastitim aktima.

XI. OBAVIJEŠTAVANJE U SLUČAJU NEZGODE

Članak 19.
U slučaju prometne nezgode, Korisnik je dužan nezgodu odmah prijaviti Pedelec d.o.o. (broj telefona: +387 61 214 959) ili najbližu Policijsku stanicu (broj telefona: 122). Ukoliko Korisnik ne izvrši prijavu nezgode, bit će odgovoran najmodavcu za svu štetu na biciklu koja je prouzročena uslijed prometne nezgode.

XII. ZAVRŠETAK KORIŠTENJA I VAĆANJE BICIKLA

Članak 20.
Završetkom korištenja bicikala smatrat će se trenutak kada je Korisnik vrati električni bicikl u ispravnom stanju iznajmljivaču/vlasniku, a odgovorna osoba Pedelec d.o.o. je isti zaprimila u ispravnom stanju.

Članak 21.
Ukoliko Korisnik ne vrati električni bicikl ni nakon isteka roka od 24 sata od trenutka sklapanja ugovora u najmu bicikla, Korisniku će biti izdana zabrana korištenja električnog bicikla u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

XIII. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 22.
Pedelec d.o.o. jamči tajnost osobnih podataka koje mu je Korisnik na bilo koji način učinio dostupnima, po čime se podrazumijevaju: ime i prezime, broj lične karte, adresa i broj mobitela. Navedene podatke Pedelec d.o.o. nikome neće učiniti dostupnima, osim po nalogu suda, državnog odvjetništva, redarstvenih tijela ili u izvršavanju drugih zakonskih obveza. Takove podatke će Pedelec d.o.o. koristiti isključivo za potrebe ovim Općih uvjeta i ugovornog odnosa s Korisnikom, a nakon prestanka ugovornog odnosa, ti podaci više neće biti korišteni. Zaštita osobnih podataka temelji se na Zakonu o zaštiti osobnih podataka i ostalim podzakonskim aktima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

XIV. RASKID UGOVORA

Članak 23.
Obje ugovorne strane mogu raskinuti ugovor o najmu električnog bicikla u bilo kojem trenutku, pisanom obavijesti drugoj ugovornoj strani.

XV. ZAVRŠE ODREDBE

Članak 24.
Za sve eventualne sporove o korištenju električnog bicikla nadležan je sud prema mjestu sjedišta Pedelec d.o.o.. Za sve što nije uređeno ovim Općim uvjetima, primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o obveznim odnosima.

Članak 25.
Ovi Opći uvjeti biti će dostupni u poslovnim prostorijama Pedelec d.o.o., Brčanska 17, 71000 Sarajevo, te internetskoj stranici www.ebikesarajevo.com. U slučaju potrebe za informacijama o korištenju električnih bicikala, Pedelec d.o.o. je dostupan putem e-mail adrese: info@ebikesarajevo.com, telefon: +387 61 214 959.

Članak 26.
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja. Sastavni dio ovih Općih uvjeta je Cjenik korištenja električnih bicikala.

Načini plaćanja i dostava

1. Dostava i preuzimanje robe

Cijena dostave za narudžbe iznad 300 KM je besplatna. Za narudžbe ispod 300 KM trošak dostave je 8 KM širom Bosne I Hercegovine. Transportna služba će vam dostaviti paket na vašu adresu. Garantujemo isporuku najkasnije u roku od 5 radnih dana (ne možemo vama reći tačan sat isporuke, ali kurir će nazvati na vaš telefon i možete se sa njim sve dogovoriti). Ako imate kakvih pitanja o isporuci Vašog paketa, nazovite direktno eBike Center 033744 591. Za broj vašeg paketa (tracking number) obratite nam se na e-adresu info@ebike.ba

2. Načini i uvjeti plaćanja

Kupnja u web-prodavaonici www.ebike.bapotpuno je sigurna. O tome vodimo računa primjenom najsuvremenijih mjera za zaštitu vaših podataka. Sve vaše podatke koje unesete za potrebe kupnje pažljivo čuvamo i ni u kojem ih slučaju nećemo otkrivati trećim osobama.
Web-prodavaonica www.ebike.ba omogućuje sljedeće načine plaćanja:

Plaćanje pouzečem

Transportna služba će vam dostaviti paket na vaš dom. Ako ste birali plaćanje pouzećem kod preuzema platit ćete cijenu naručenog artikla i trošak dostave.

Plaćanje po predračunu

Ako želite plačati po predračunu, kontaktirajte nas putem telefona ili maila. Slat čemo vama predračun ćete zajedno sa svim uvjetima plaćanja na vašu elektroničku adresu. Pošiljka će vam biti isporučena nakon što iznos za uplatu po vašem predračunu stigne na naš transakcijski račun. Rok valjanosti predračuna iznosi 8 dana od dana kada ga primite na svoju elektroničku adresu. Robu čemo isporučiti na vašu adresu.

Karticama jednokratno

Kojim karticama mogu platiti preko webshopa?

Možete platiti ovim karticama:

Maestro
MasterCard
Visa

2. Dostava naručene robe

Garantujemo isporuku najkasnije u roku od 5 radnih dana.

Transportna služba će vam dostaviti paket na vaš dom. Garantujemo isporuku najkasnije u roku od 5 radnih dana (ne možemo vama reći tačan sat isporuke, ali kurir će nazvati na vaš telefon i možete se sa njim sve dogovoriti). Nakon što vam pošaljemo paket, primit ćete na svoju e-adresu (koju ste naveli prilikom podnošenja narudžbe) obavijest o odašiljanju. Ako ste birali plaćanje pouzećem kod preuzema platit ćete cijenu naručenog artikla i trošak dostave.
Ako imate kakvih pitanja o isporuci Vašog paketa, nazovite direktno eBike Center na 033 744 591. Za broj vašeg paketa (tracking number) obratite nam se na e-adresu info@ebike.ba.

Cijena dostave

Cijena dostave za narudžbe iznad 300 KM je besplatna. Za narudžbe ispod 300 trošak dostave je 8 KM širom Bosne I Hercegovine.

Oštećenja robe tijekom prijevoza

Ako primite proizvod koji je oštećen tijekom prijevoza ili otvorenu ambalažu, odmah reklamirajte proizvod dostavljaču i obavijestite nas o tome na elektroničku adresu info@ebike.ba. Ako primite pogrešan proizvod ili proizvod s nedostatkom, odmah nas obavijestite o tome na elektroničku adresu info@ebike.ba. Proizvod ćemo vam zamijeniti, pri čemu troškove dostave nosimo mi.

Rješavanje pritužbi i sporova

Naša kompanija će se potruditi da svaku nejasnost, prigovor ili pritužbu riješi u što kraćem roku, uz poštivanje Zakona o zaštiti potrošača i maksimalno će se potruditi postići dogovor.

Korisnici nas mogu kontaktirati na više načina:
• pismenim putem na adresu Pedelec d.o.o,Brčanska 17,71000 Sarajevo,Bosna I Hercegovina (uz napomenu REKLAMACIJA)
• pismeno preko elektronske pošte info@ebike.ba
• pozivom na telefonski broj +387 33 744 591

Postupak rješavanja spora je povjerljiv. Ako sporazum neće biti moguć, pravni sud u Sarajevu biti će nadležan za sporove.